Projekty unijne

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji technologicznych w DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz

Nazwę Beneficjenta

DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz

Opis projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji i dywersyfikacje usług, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz umożliwi pozyskanie szerokiego grona odbiorców z kraju, dzięki zastosowaniu atrakcyjnego modelu biznesowego wprowadzenia zaawansowanych technologicznie usług. Celem zasadniczym projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w celu wprowadzenia nowych, zaawansowanych technologicznie usług, poprawienia konkurencyjności i innowacyjności oferty firmy poprzez zakup nowych, innowacyjnych urządzeń i specjalistycznego oprogramowania

Numer umowy o dofinansowanie

UDA-RPPK.01.01.00-18-393/13-00

Informacja nt. źródeł finansowania

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”

 

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty.

program-regionalny