Projekty unijne

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji technologicznej w zakresie czyszczenia filtrów fap/dpf za pomocą płynów biodegradowalnych w układzie zamkniętym oraz innowacyjnych metod testowania wtryskiwaczy”

 

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa BOSCH DIESEL SERVICE PIOTR PRZYBYŁOWICZ poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających procesy wdrożenia innowacji produktowej, w postaci świadczenia dwóch nowych usług tj. czyszczenia i elektronicznego badania wtryskiwaczy bezpośrednich GDI, FSI, TSI, TFSI oraz Common Rail i wodnego czyszczenia oraz sprawdzenia filtrów DPF/ FAP a także katalizatorów DOC oraz SCR w układzie zamkniętym.

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.01-18-0025/18-00

Całkowita wartość projektu: 824 493,60 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 469 224,00 PLN

 

 


Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji technologicznych w DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz

Nazwę Beneficjenta

DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz

Opis projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji i dywersyfikacje usług, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz umożliwi pozyskanie szerokiego grona odbiorców z kraju, dzięki zastosowaniu atrakcyjnego modelu biznesowego wprowadzenia zaawansowanych technologicznie usług. Celem zasadniczym projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w celu wprowadzenia nowych, zaawansowanych technologicznie usług, poprawienia konkurencyjności i innowacyjności oferty firmy poprzez zakup nowych, innowacyjnych urządzeń i specjalistycznego oprogramowania

Numer umowy o dofinansowanie

UDA-RPPK.01.01.00-18-393/13-00

Informacja nt. źródeł finansowania

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”

 

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty.

 

program-regionalny